© MOK Olsztyn

Adres: 10-538 Olsztyn, ul. D켦rowszczakw 3 (Kamienica Naujacka MOK)

stat4u
START WYSTAWY PRELEKCJE PREZENTACJE ZWIEDZANIE KONTAKT REWITALIZACJA
KONTAKT

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

ul. D켦rowszczakw 3

10-538 Olsztyn

(Kamienica Naujacka MOK)

tel.: (89) 522 13 72 (centrala)

fax: (89) 522 13 51

e-mail: [email protected]Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesno턢i”

ul. Knosa퀉 3B

tel.: (89) 521 27 41

e-mail: [email protected]